Styret i Bodø SV

Styret i Bodø SV består av:

Leder: Haldis Andersen  
Nestleder: Marthine Nohr Johansen 
Kasserer: Kirsti Jørgensen

Styremedlemmer:        
Olav Wiik Moland
Synnøve Pettersen
Egil Mathisen
Kyrre Didriksen

Vara:
Sissel Eidhammer
Knut Harald Strand

Du kan kontakte oss via e-mail: styret-bodosv@sv.no

Emner

Kontakt Bodø SV