Våre bystyrepolitikere

Synnøve Pettersen (47)

Portrettbilde av Synnøve Pettersen. Hun smiler og har på seg en mørkeblå topp og en lyseblå ull-cardigan. Bilde.

Synnøve har vært SV-medlem og aktiv i lokallag i Oslo og senere i Bodø, hele sitt voksne liv. Hun er lærer i videregående skole, og har vært bystyrerepresentant for SV siden 2019, og leder av samfunnsutvalget.

– I tillegg til de grunnleggende rødgrønne SV-sakene; rettferdig fordeling og klima og natur, er jeg opptatt av at Bodø kommune skal være en attraktiv kommune å studere, bosette seg, etablere næringsvirksomhet, og ikke minst leve i. Den fantastiske naturen her er nok den største attraksjonskrafta. Men vi politikere kan bidra med å legge til rette for et spennende og pulserende kulturliv og gode kommunale tjenester for folk, sier Synnøve.

På spørsmål fra Bodø Nu før valget om hvorfor man burde gi henne sin stemme, svarte hun:

– I meg får Bodø en politiker som er opptatt av sterke fellesskap, av at kommunen skal være der for innbyggerne når de trenger det mest og å sikre naturverdiene våre og legge til rette for en enda mer klimavennlig kommune.

Kontaktinformasjon:

E-post: synnoevepettersen@yahoo.com
Mobil: 98608062

Simen André Knutssøn (29)

Simen André Knutssøn. Simen smiler og har på seg en rutete skjorte.Portrettbilde.

Simen jobber som rådgiver for kulturminner og museum i Nordland fylkeskommune, hvor han også er tillitsvalgt. Han ble medlem av SV i 2013 på grunn av SVs omfordelings-, nærings- og klimapolitikk. Siden den gangen har han vært vara på fylkestinget i Trøndelag, og hatt flere verv i partiet. Vi i Bodø SV er veldig takknemlig for at en så ung, men samtidig erfaren mann vil stå på listen vår.

– Jeg flyttet hjem til Bodø i 2019 etter flere år sørpå, og har et ønske om at flere utflyttere skal gjøre det samme som meg. Da trenger vi å satse på arbeidsplasser, gode kommunale tjenester og et godt kulturtilbud. Som i et puslespill får du ikke hele bildet om ikke alle brikkene er på plass, sier Simen.

Simen har i det siste vært ute med flere debattinnlegg i Avisa Nordland, hvor man får et innblikk i hva han anser som viktige saker mot valget. Blant annet har han skrevet om arealbudsjett, bevaring av reinbeitedistrikt, og rett person til rett plass i helse- og omsorgssektoren.

– Med et helhetlig og langsiktig perspektiv på tingene vi lever av og for, skal Bodø SV gjøre byen vår til et enda bedre sted å bo, sier han.

Kontaktinformasjon:

E-post: simen.knutssoen@gmail.com
Mobil: 45428061

Astrid Tove Olsen (62)

Astrid er gårdbruker, kjøkkensjef og bygdeutvikler på selveste Kjerringøy. Hun har vært SV-politiker i Bodø siden 2003, både som fast bystyrerepresentant og vara, i tillegg til å være aktiv i Nordland Bonde-og Småbrukarlag. Vi i Bodø SV opplever Astrid som ei engasjert, blid og nyskapende dame som setter klima, miljø og biologisk mangfold i fremsetet. Erfaringene hennes fra gården er med i politikken, og hun kjemper for matjorda, og at man skal dyrke lokal mat i lokale kretsløp, sammen, fordi det skaper kunnskap, beredskap og møteplasser for alle aldersgrupper.

–Jeg er opptatt av langsiktig politikkutvikling som gagner mange, spesielt de som ikke roper høyest: folk med lite penger og kommende generasjoner!, sier Astrid.

Dette har Astrid vist ved å være aktivt engasjert i blant annet boligpolitikk.

–Gode bomiljø vil redusere mye utenforskap og ensomhet. Boliger skal være til å bo i, ikke spekuleringsobjekt for investorer!, mener Astrid.

Kontaktinformasjon:

E-post: astridtoveolsen@gmail.com
Mobil: 95279775

Mohamed Jirde Ali (28)

Kontaktinformasjon:

E-post: mohammed.jirde.ali@icloud.com
Mobil: 46505596

Våre vararepresentanter i bystyret:

1.vara Marthine Helen Nohr Johansen

2.vara Olav Wiik Moland

3.vara Kirsten Springer Hasvoll

4.vara Kyrre Didriksen

5.vara Sissel Eidhammer

6.vara Vigdis Larsen

7.vara Nina Kristin Botn